Đính chính Nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cấp bị sai Loại giấy tờ chứng thực và số căn cước công dân của ông Ngô Anh Phương Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

08/09/20 09:09:41 Lượt xem: 17

Tin tức khác